Contact |Privacyverklaring
Think smart

Privacyverklaring

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in Lucom Benelux BV.

De bescherming van persoonsgegevens nemen we heel serieus. Alle internetactiviteiten van Lucom Benelux BV worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van data.

Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop Lucom Benelux BV de bescherming van uw gegevens garandeert, welke gegevens op onze website worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Lucom heeft diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte gebruikersgegevens te garanderen. Niettemin kunnen bij op internet gebaseerde datatransmissies toch onvoorziene beveiligingsproblemen opduiken, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens, zoals hieronder beschreven.Doel van de verwerking van gebruikersgegevens

Lucom Benelux BV verwerkt gebruikersgegevens om u een functionele website met informatie over ons bedrijf, onze diensten en oplossingen te kunnen tonen.

Daarnaast verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten voor de behandeling van de sollicitaties.

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via de op deze website gepubliceerde e-mailadressen, telefoonnummers of sociale netwerken (sociale media)), worden uw gegevens verwerkt voor zover dit nodig is om de contactaanvragen en de eventuele andere verzoeken te kunnen beantwoorden. Uw e-mails worden door Lucom Benelux BV opgeslagen. Aan het eind van elk jaar wordt nagegaan of verdere opslag noodzakelijk is, dan wel of er een bewaarplicht voor de e-mails bestaat. Afhankelijk daarvan worden de e-mails verder bewaard of gewist.

Door contact met ons op te nemen, bent u echter meer dan een "eenvoudige" bezoeker van onze website, namelijk een contactpersoon van Lucom Benelux BV. In dit geval vindt gegevensverwerking plaats voor de uitvoering van een overeenkomst, in verband met precontractuele verzoeken van de betrokkene (art. 6 lid 1 punt b EU-AVG) of gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (art. 6 lid 1 punt f EU-AVG).

Reikwijdte gegevensverwerking

Wij beperken ons tot het verzamelen en gebruiken van gegevens van onze gebruikers die noodzakelijk zijn voor een goed functionerende website. In dit kader hebben wij ook een rechtmatig belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f EU-AVG (Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging).
Sollicitatieprocedure

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten voor de behandeling van sollicitaties vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f EU-AVG. Op grond hiervan is de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor het besluit over de totstandbrenging van een arbeidsovereenkomst toegestaan.

Als een sollicitant zijn sollicitatiedocumenten elektronisch naar ons toestuurt, bijvoorbeeld per e-mail, geschiedt deze verwerking elektronisch. De gegevens van de aanvrager zullen na ontvangst van de sollicitatie worden bekeken. In beginsel hebben alleen die personen in het bedrijf toegang tot de gegevens van de sollicitant die deze nodig hebben voor het goede verloop van de sollicitatieprocedure.

Als wij een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluiten, worden de verstrekte gegevens verwerkt om de dienstbetrekking in overeenstemming met de wettelijke bepalingen vast te leggen.

Indien de gegevens na de afronding van de sollicitatieprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, kan een gegevensverwerking plaatsvinden op grond van de richtlijnen in artikel 6 EU-AVG, met name ter waarborging van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f EU-AVG. Ons belang is dan het maken of verdedigen van claims.

Gegevens van sollicitanten worden uiterlijk na 6 maanden gewist in geval van een afwijzing.
Algemene gegevens en informatie


Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens, maar een aantal algemene gegevens en informatie worden bij elk bezoek aan onze website verzameld. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen wij vastleggen: soorten en versies van de gebruikte browsers, het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de website van waaruit een bezoeker naar onze website wordt verwezen (de zogenaamde Referrer), de datum en tijd van het bezoek aan onze website en een anoniem IP-adres.

Deze informatie is nodig om de inhoud van onze website correct te kunnen weergeven, de inhoud van onze website te optimaliseren, de functionaliteit van onze systemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen en om de statistieken van onze website te kunnen analyseren.


Anonieme IP-adressen


Op deze website worden in principe geen volledige IP-adressen van bezoekers opgeslagen. Op webserverniveau gebeurt dit door het IP-adres "127.0.0.1" in het logbestand (toegangs- en foutlogboek) op te slaan in plaats van het eigenlijke IP-adres van de gebruiker. Het herleiden van een specifiek persoon is daardoor niet mogelijk.


SSL-encryptie


Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, maakt onze website gebruik van SSL-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het ‘slotje’ in uw browserregel. Als SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.


OpenStreetMap


Op onze website gebruiken we de kaarten van de dienst "OpenStreetMap" (https://www.openstreetmap.org), die worden aangeboden door de OpenStreetMap Foundation (OSMF) op basis van de Open Database License (ODbL). Voor zover wij weten, gebruikt OpenStreetMap de gebruikersgegevens uitsluitend om kaartfuncties weer te geven en de geselecteerde instellingen tijdelijk op te slaan. Deze gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten, maar dergelijke gegevens worden niet verzameld zonder hun toestemming (meestal is dit afhankelijk van de instellingen van hun mobiele apparaten).

Als u JavaScript in uw browser uitschakelt, voorkomt u dat OpenStreetMap wordt uitgevoerd. U kunt dan echter geen gebruikmaken van de kaartweergave op onze website.

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat OpenStreetMap informatie verzamelt en verwerkt zoals hierboven beschreven. Meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van OpenStreetMap vindt u hier: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy


YouTube-video's


Op onze website nemen we video's van YouTube op en gebruiken deze in een geavanceerde privacymodus. Zo slaat YouTube geen gegevens van u op voordat u de video bekijkt. We kunnen niet vanzelfsprekend uitsluiten dat gegevens niet worden gedeeld met YouTube-partners via de Enhanced Privacy Mode.

YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video op onze site bekijkt of niet. Wanneer u een video op onze site start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u een eigen YouTube-account heeft en u bent daarop ingelogd, dan staat u YouTube toe uw surfgedrag te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uw YouTube-account uit te loggen.

Na het starten van een video kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan of gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. vingerafdrukken van het apparaat). Hierdoor kan YouTube informatie over de bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt voor het verzamelen van videostatistieken, het voorkomen van fraude en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.

Het is mogelijk dat verdere gegevensverwerking wordt geactiveerd nadat een YouTube-video is gestart, maar daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen. We gebruiken YouTube om ons online aanbod op een aantrekkelijke manier te presenteren. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f EU-AVG.

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Website: https://www.youtube.com;
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl,
Instellingen voor de weergave van advertenties:
https://adssettings.google.com/authenticated


Aanwezigheid op sociale netwerken (sociale media)

Op onze website hebben wij links naar YouTube en LinkedIn geïntegreerd om de aandacht te vestigen op onze online aanwezigheid aldaar. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f EU-AVG.

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons te delen.

Wij attenderen u erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Gebruikersgegevens worden gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies met het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers opgeslagen op de computers van de gebruikers.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de privacyverklaringen en de informatie die door de exploitanten van de desbetreffende netwerken wordt verstrekt.

Wat verzoeken om informatie en de uitoefening van de gebruikersrechten betreft, wijzen wij er tevens op dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden gedaan. Alleen de aanbieders zelf hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks informatie verstrekken of passende maatregelen treffen.

Dienstanbieter LinkedIn: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Internetseite: https://www.linkedin.com; Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Website: https://www.youtube.com;
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de,
Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticatedVideoconferenties, online vergaderingen, webinars en trainingen

Wij maken gebruik van platforms en toepassingen van andere aanbieders (hierna te noemen "vergaderplatforms") voor het houden van video- en audiovergaderingen, webinars, trainingen of andersoortige meetings (hierna gezamenlijk te noemen "vergadering"). Bij de selectie van de benodigde vergadertools zorgen wij ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG. Informatie over het gebruikte instrument vindt u in informatie bij de desbetreffende vergadering.


Downloads & Bestanden

Wij bieden op onze website een aantal downloadmogelijkheden aan. De te downloaden bestanden bevinden zich op de server van Lucom GmbH in een Duits datacentrum.Verstrekking van gegevens

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, anders dan zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verstrekking van gegevens buiten de Europese Unie

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij van u een bewijs kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Voorts heeft u recht op rectificatie of verwijdering of bezwaar of op een beperking van de verwerking, voor zover u daar op grond van de wet recht op hebt.

Verder heeft u het recht om over onze verwerking van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.Verwijdering van gegevens

Over het algemeen wissen wij persoonsgegevens wanneer er geen noodzaak meer is om ze te bewaren. Van een noodzaak kan met name sprake zijn indien de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van contractuele diensten, voor de controle en voor de toekenning of vrijwaring van garantie- en, in voorkomend geval, garantieclaims. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt de verwijdering pas overwogen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.Verantwoordelijk in het kader van AVG

Lucom Benelux BV
Wilgenweg 8f
2964 AM Groot-Ammers
Tel. +31 184 60 20 05
Fax +31 184 60 00 58
E-mail: gegevensbescherming@lucombenelux.comWijziging van deze privacyverklaring

De privacyverklaring zal worden aangepast bij wijzigingen van deze website of andere gelegenheden die dit noodzakelijk achten. Op deze website vindt u altijd de actuele versie.


Status: 30.09.2022