Contact |Privacyverklaring
Think smart

Disclaimer / Contact

Lucom Benelux BV
Wilgenweg 8f
2964 AM Groot-Ammers
Tel. +31 184 602005
Fax +31 184 600058
info.benelux@lucom.com


Gevestigd te: Groot-Ammers (Zuid-Holland)
Kamer van Koophandel 24387570
BTW-nummer: NL 8152.75.018.B01
Directeur: Alexander Blokland


Toepasselijkheid
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.lucom.com/nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Lucom Benelux BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Lucom Benelux BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Lucom Benelux BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Lucom Benelux BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Lucom Benelux BV staan links naar websites van derden. Lucom Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Lucom Benelux BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Lucom. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lucom. U mag informatie op deze website uitsluitend afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik.


FormsForWeb® en Lucom Interaction Platform® zijn geregistreerde productnamen van Lucom GmbH, Erkrath. Alle andere genoemde productnamen zijn productnamen en/of geregistreerde merknamen van hun respectievelijke eigenaren.


Icoontjes
De drie icoontjes die we gebruikt hebben op de Oplossingen-pagina zijn ontworpen door Freepik en beschikbaar gesteld door Flaticon.


©OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA

Neem contact met ons op

Mariska Rozendaal

Mariska Rozendaal
Office Support

Natascha den Hartog

Natascha den Hartog
Marketing