Overheid

Van de wieg tot het graf – formulieren, formulieren! Overheidsorganisaties zijn onlosmakelijk verbonden aan formulieren. Deze zijn sinds tijden het middel om gestructureerd te communiceren tussen burgers, ondernemers en de overheid.

 

Sinds de invoering van het formulier management systeem FormsForWeb in het kader van het initiatief “BundOnline 2005” profiteert de Duitse overheid van de voordelen van web-gebaseerde data-acquisitie met behulp van interactieve formulieren: de communicatie binnen en tussen overheden, met burgers en bedrijven werd aanzienlijk gemakkelijker, de ingewikkelde aanvraagprocedures zijn duidelijker, de kwaliteit van de gegevens is sterk gestegen en vervelende vragen achteraf zijn vervallen. Kortom, alle processen zijn efficiënter en transparanter.

 

De Duitse federale en lokale overheid heeft tal van administratieve processen met behulp van de FormsForWeb server met succes uitgevoerd. De technologie van Lucom houdt rekening met verschillende wensen en ideeën van de overheid. Het Lucom Interaction Platform wordt voortdurend ontwikkeld en uitgebreid.

 

Toepassingsvoorbeelden

  • Opmaken en publiceren van voormalige papieren formulieren (zoals: vergunningsaanvragen) inclusief invullen, ondertekenen, verzenden, goedkeuren of afwijzen
  • Parallelle verschijningsvorm creëren van zowel een digitale als een papieren variant van formulieren met een uniforme afhandeling (mogelijk door het scannen en lezen van de papieren formulieren)
  • Op specifieke procedures gebaseerde formulieren